SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ
Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile

Adresa: str. Martir Cernăianu nr. 31, Timisoara | Telefon: 0256/293884 | Email: c.incluziunesociala@gmail.com

 

Minoritatea unei generații este, de obicei, majoritatea următoarei.

Gertrude Atherton

Furnizarea de servicii comunitare integrate și de facilitare a integrării pe piața muncii, pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții, promovarea incluziunii sociale și relația cu minoritățile din comunitate.
 1. Asigură intervenții specifice pentru minim 30 de persoane din comunitate care trăiesc în locuinţe improvizate
 2. Acordarea pe tot parcursul anului, de servicii de asistență comunitară pentru maxim 772 persoane adulte aflate în dificultate/excluziune socială (inclusiv minorități, persoane cu diferite adicții, victime ale traficului de persoane, migranți, persoane care săvârşesc fapte penale, etc) în vederea depășirii situațiilor de criză și a creșterii calității vieții."
 3. Schimbarea mentalității comunității privind problematica persoanelor/grupurilor vulnerabile, prin 4 campanii de informare și deschidere spre comunitate și promovarea unei imagini pozitive la nivel de comunitate privind grupurile vulnerabile
 4. Utilizarea eficientă a fondurilor publice luând în considerare standardele de cost şi cel mai bun raport cost beneficiu și prevenirea situațiilor care pot genera erori si fraude
 5. Asigurarea unor condiții optime în vederea îndeplinirii atribuțiilor serviciului/centrului prin implicarea unei echipe de profesioniștii, suficientă şi competentă
 6. Integrarea și utilizarea tehnologiilor digitale și a aplicațiilor informatice, digitalizarea și transformarea digitală a activităților la nivelul centrului
Misiunea Centrului de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile este prevenirea, intervenția și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații de risc sau marginalizare socială Misiunea Centrului de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile este prevenirea, intervenția și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații de risc sau marginalizare socială.
 • persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse;
 • persoane private de libertate;
 • persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate;
 • tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului;
 • persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin;
 • persoane care trăiesc în comunități marginalizate;
 • alte persoane adulte aflate în diferite situații de dificultate
 • Activități de evaluare/reevaluarea nevoilor individuale/a situației de dificulate în care se află beneficiarul;
 • Activități de informare a comunității/beneficiarilor cu privire la promovarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate;
 • Activitati de planificare/monitorizare a planului de intervenție;
 • Informare și consiliere socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Educație extracurriculară;
 • Procurarea actelor de identitate și de stare civilă;
 • Facilitarea accesului pe piața muncii;
 • Facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos și activ;
 • Acompaniere în scopul prevenirii și combatere a izolării sociale;
Serviciile în comunitate pot fi furnizate fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezență, cu menționarea acestui aspect. Pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei, ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuiesc corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural, locativ, mediul social de viață al acestuia, după caz. Cererea de acordare servicii sociale se completează de către beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia și se înaintează de către responsabilul de caz, șefului de centru spre aprobare.
 1. Cerere acordare servicii
 2. Copie act identitate
 3. Acord date cu caracter personal
 • LEGEA 292/2011 actualizata
 • Ordinul 29/ 2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate privind acreditarea serviciilor sociale ANEXA 7
 • L116/2002 prevenirea si combaterea marginalizarii sociale cu modificarile ulterioare
coordonator: Filipics Adriana Program audiențe: miercuri între 10.00-12.00 categorii de personal:
 • sef centru
 • inspectori de specialitate
 • referent
 • asistent medical
 • mediator scolar

Cum funcționează?

1

SOLICITARILE CETATENILOR

TELEFONIC MAIL CERERE SCRISA
2

Evaluarea echipei multidisciplinare

3

Plan de interventie/ măsuri

4

Monitorizarea din partea specialiștilor

Traducere »
Sari la conținut