SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ –CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI RELAȚIA CU MINORITĂȚILE

ADRESA: STR. MARTIR CERNĂIANU NR.31 ( zona Mehala) - Timisoara
PROGRAM DE FUNCȚIONARE: Luni – vineri 08:00-16:00
Misiunea Centrului de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile este prevenirea, intervenția și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații de risc sau marginalizare socială Misiunea Centrului de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile este prevenirea, intervenția și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații de risc sau marginalizare socială
Scopul serviciului social ”Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile " este cel de a asigura furnizarea de servicii comunitare integrate socio-psiho-medicale-educationale și de facilitare a integrării pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate locale cu actorii implicați, în vederea sprijinirii persoanelor vulnerabile, pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții, promovarea incluziunii sociale și relația cu minoritățile din comunitate
 1. persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse;
 2. persoane private de libertate;
 3. persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate;
 4. tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului;
 5. persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin;
 6. persoane care trăiesc în comunități marginalizate;
 7. alte persoane adulte aflate în diferite situații de dificultate
Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o Procedură proprie de accesare/evaluare/reevaluare a serviciilor sociale, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Pentru a accesa serviciile de informare și consiliere socială, beneficiarii vor prezenta urmatoarele acte :
 • acte de stare civilă (dacă le dețin),
 • cerere de solicitare aacordarii serviciului – optional,
 • acte medicale,
 • orice alt act, la solicitarea personalului de specialitate, necesar acordării de servicii sociale.
Serviciile în comunitate pot fi furnizate fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezență, cu menționarea acestui aspect. Pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei, ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuiesc corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural, locativ, mediul social de viață al acestuia, după caz. Cererea de acordare servicii sociale se completează de către beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia și se înaintează de către responsabilul de caz, șefului de centru spre aprobare.
 • Activități de evaluare/reevaluarea nevoilor individale/a situației de dificulate în care se află beneficiarul;
 • Activități de informare a comunității/beneficiarilor cu privire la promovarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate;
 • Activitati de planificare/monitorizare a planului de intervenție;
 • Informare și consiliere socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Educație extracurriculară;
 • Facilitarea accesului pe piața muncii;
 • Facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos și activ;
 • Acompaniere în scopul prevenirii și combatere a izolării sociale;
 • Procurarea actelor de identitate și de stare civilă;
 • Colectare, depozitare și distribuire de ajutoare materiale și alimentare
 • Șef  centru
 • inspectori specialitate
 • mediator școlar
 • asistent medical
 • referent
 • șofer
Traducere »