Protecția datelor cu caracter personal

1Informare R.G.P.D.
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) va fi aplicat de către toate statele Uniunii Europene.
2Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform acestui Regulament, noțiunea de „prelucrare” înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
3Care sunt categoriile de persoane fizice ale căror date vor fi prelucrate
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara aparțin următoarelor categorii de persoane fizice: petenți, beneficiari, angajații instituției, reprezentanți ai furnizorilor de servicii cu care instituția se află în relație contractuală.
4De ce prelucrează direcția de asistență socială a municipiului timisoara datele cu caracter personal
În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 și actelor normative în vigoare Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prelucrează datele cu caracter personal ale petenților, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale reglementate de legislația în vigoare. Datele colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop și sunt păstrate pe o perioadă determinată/nedeterminată în conformitate cu legislația în vigoare.
5Către cine poate dezvălui direcția de asistență socială a municipiului timisoara datele cu caracter personal
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara poate dezvălui datele cu caracter personal, la cerere către următoarele categorii de destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale și locale sau alte instituții abilitate de lege să solicite informații.
6Care sunt drepturile persoanelor vizate
 • Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.
 • Dreptul de acces – dreptul de a obține de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt/nu sunt prelucrate de către aceasta.
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor incorecte, precum și completarea datelor incomplete
 • Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.
 • Dreptul la opoziție – dreptul de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a se adresa A.N.S.P.D.C.P. sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcate.

Pentru mai multe relații vă puteți adresa responsabilului instituției pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Consilier principal Becheru Geheorghe

 

Compartimentul Relații cu Publicul

 • Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Str. Plavosin Nr. 21

  Consilier principal Becheru Geheorghe - Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

 • 0356/416050

 • 0356/416049

 • ccim.dastm@gmail.com

 
Traducere »