Informații de interes public

 
Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României. (Art. 1 – LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001)

Solicitările de informații se pot depune fizic sau transmite prin poștă, fax ori prin e-mail.

Formulare solicitare informații .docx Formular solicitare informații .pdf

În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

Reclamație administrativă (1) - răspuns negativ .docx Reclamație administrativă (1) - răspuns negativ .pdf Reclamație administrativă (2) - nu s-a răspuns în termen .docx Reclamație administrativă (2) - nu s-a răspuns în termen .pdf Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 din 2001 în anul 2022

Lista documentelor de interes public care se comunică din oficiu

  1. Structura organizatorică și atribuțiile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, programul de funcționare, programul audiențelor;
  2. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
  3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor de interes public;
  4. Coordonatele de contact ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon și fax, adrese de e-mail și adresa paginii de internet;
  5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
  6. Programe și strategii proprii;
  7. Lista cuprinzând documentele de interes public ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
  8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  9. Modalitățile de contestare a deciziilor instituției, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
 

Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public: Adriana Roescu, inspector de specialitate IA

 
Traducere »
Sari la conținut