CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ/DE CRIZĂ

MISIUNE:

Misiunea Centruluide suport pentru situațiide urgență/de criză este aceea că, prin serviciile sociale acordate, să asigure dezvoltarea capacităților indivizilor și/sau a comunităților pentru soluționarea propriilor nevoi sociale, precum și pentru creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

SCOP:

Scopul serviciului social Centrul de suport pentru situațiide urgență/de criză este de a furniza servicii sociale pentruprevenirea situațiilor de risc, a unor situații de dificultate, vulnerabilitate ori dependența, generatoare de marginalizaresau excluziune socială,în scopul menținerii, refacerii sau dezvoltării capacităților individuale, pentru depășirea unei situații de nevoie socială și a creșterii calității vieții și promovării integrării sociale a persoanelor aflate în situație de urgență/de criză.

CATEGORII DE BENEFICIARI:

Centrul de suport pentru situațiide urgență/de criză oferă servicii sociale urmatoarelor categorii de beneficiari:

 • Familii aflate în situații de urgență/de criză
 • Familiicu copii aflate în situații de urgență/de criză
 • Persoane care urmează a se externa din spital și nu au susținere familială
 • Tineri proveniți din sistemul de protecție al copilului
 • Persoane evacuate sau supuse riscului de evacuare
 • Persoane aflate în situație de criză/de urgențăîn urma unor calamități naturale
 • Persoane lipsite din varii motive de adăpost
 • Victime ale violenței în familie
 • Alte persoane aflate în situații de urgență/de criză.

CONDIŢIILE DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU:

a) acte necesare:
- Cererea de admitere - are forma scrisă (formular tip care se găseşte la sediul unităţii), este adresată centrului şi este semnata de beneficiar si aprobata de catre seful de centru

- dupa caz, actele de identitate alepersoanei

- fișa de evaluare inițială

(b) Criteriile de eligibilitate:

- persoane aflate în situație de criză/de urgențăidentificate pe raza Municipiului Timișoara, sau a județului Timiș cu sau fără acte de identitate valabile;

(c) Criterii de prioritate în accesare serviciilor:

- familiile cu copii cudomiciliul în municipiul Timișoara

- victimele violenței domestice cudomiciliul in municipiul Timișoara

- persoane aflate în situație de criză/de urgențăîn urma unor calamități naturale, a unor situații de forță majoră, cudomiciliul în municipiul Timișoara

- în perioada sezonului receau prioritatela serviciile sociale cu cazare,persoanele fără adăpost și cele din spatții neîncalziteîn vedereaprevenirii deceselor prin hipotermie.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

 • Consiliere și informare socială
 • Sprijin în obținereadocumentelor de identitate și a altor documente de stare civilă
 • Consiliere și informare psihologică și suport emoțional
 • Evaluare și asistență medicală primară,
 • Activitățisocio- medicale primare, servicii de îngrijire medicală
 • Activitate socială stradală
 • Evaluare și elaborare Plan de intervenție
 • Mediere socială în vederea facilitării accesului la alte tipuri de servicii funcție de nevoile identificate
 • Identificarea de urgență a unui spatiu locativ temporar atunci când situația impune acest lucru
 • Igiena personală: igienizare, deparazitare, echipare
 • Cazare temporară
 • Acordare demasă

PERSONALUL DE SPECIALITATE: asistenți sociali, psiholog, medic, educatori

DATE DE CONTACT (ADRESA, TELEFON/FAX, ADRESA E-MAIL):

Mun. Timișoara, Str. Homorod

Tel./Fax: -

mail: c.primireurgenta@gmail.com

PROGRAM DE FUNCȚIONARE:

Pentru servicii de zi:

Luni – vineri 0800-1600

Pentru servicii cu cazare temporară:

Deschis permanent