Centrul de zi pentru bătrâni “Constrantin și Elena”cuprinde:

1.Serviciul social Centrul de Zi și

2.Unitatea de Îngrijire la Domiciliu

Scopul Centrul de zi pentru bătrâni “Constrantin și Elena”

 • Scopul serviciului social "Centrul de Zi”

Beneficiarii serviciului social "Centrul de zi” sunt persoane vârstnice, pensionare cu vârsta peste 65 de ani, cu domiciliul/reseședința în municipiul Timișoara.

Scopul serviciului social " Centrul de zi” este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane.

2.Scopul Serviciul social furnizat la domiciliu “Unitatea de îngrijire la domiciliu”

Beneficiarii serviciului social sunt persoane vârstnice, pensionare cu vârsta peste 65 de ani, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara.

Scopul principal al Serviciul social furnizat la domiciliu “Unitatea de îngrijire la domiciliu” este prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă/, cămine pentru persoane vârstnice, de îmbunătăţire a calităţii vieţii persoanelor de vârsta a III-a şi socializarea lor.

Serviciul social furnizat la domiciliu “Unitatea de îngrijire la domiciliu” oferă sprijin şi suport pentru persoanele vârstnice izolate la domiciliu, prevenind marginalizarea/excluderea lor socială.

Nevoile persoanelor de vârsta a III-a sunt multiple, ele se raportează la starea materială şi starea de sănătate a beneficiarului.

Structura organizatorică

Centrul de zi pentru bătrâni “Constrantin și Elena” are urătoarea structură organizatorică:

 • Serviciul social Centrul de Zi, 5+1 angajaţi
 • Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Sf. Arh. Mihail şi Gavril” se află în locația din Timișoara, Calea Sever Bocu nr.44/A; acordă servicii sociale pentru 40 persoane vârstnice;

2. Serviciul social Unitatea de îngrijire la domiciliu 16 angajaţi

 • Servicii de îngrijire la domiciliu

Servicii

1.Serviciile serviciului social Centrul de zi pentru bătrâni “Constrantin și Elena”

Sediul: Timişoara, Calea Sever Bocu , nr. 44A, tel.0256.490286

Informaţii cetățeni: zilnic, L-V, orele 08.00-10.00,
Program de lucru al personalului:
Luni – vineri : 08.00-16.00

Program cu beneficiarii centrului de zi: zilnic, L-V, orele 08,30-13,30.


Serviciile oferite:

-Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială:

- activităţi practice (autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, tricotat),

- terapii psiho-sociale

- activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV),

- grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive),

- jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc

- terapii ocupationale

- activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat)

- activitati artistice (tearu, dans, audiţii muzicale,pictura ),

- activităţi educaționale intergeneraţii (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.),

- activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la acţiuni mediatice, etc),

- activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.).

2. Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă

- activități de consiliere socială,

- activități de informare socială,

3. Consiliere juridică

- activități de consiliere

Programele de recuperare/reabilitare funcțională cuprind:

1.Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică)

- activități de consiliere psihologică

- antrenament cognitiv ( grup sau individual)

2. Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/ reabilitare fizică)

- activități de kinetoterapie

Programele de supraveghere și menținerea sănătății funcționale cuprind:

1.Servicii de îndrumare medicală și consultații

2. Serviciul social Unitatea de îngrijire la domiciliu


Sediul: Timişoara, Calea Sever Bocu , nr. 44A, tel.0256.490286
Program de informaţii publicului: L-V: 08.00-10.00,
Program de lucru al personalului:
Luni – vineri : 08.00-16.00


Serviciile oferite:

- ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare.

- ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor.

Alte serviciile oferite în cadrul Serviciul social Unitatea de îngrijire la domiciliu sunt:

- realizarea anchetei sociale pentru internările în căminele de vârstnici din județ

- realizarea anchetei sociale pentru reziliere contracte de întreținere

Parteneriate

Centrul de zi pentru bătrâni “Constrantin și Elena” are încheiate Convenţii de parteneriat cu:

 • Organizaţia Noua Acropolă
 • Şcoala cu clasele I-VIII nr.7 Sfânta Maria Timişoara
 • Grădinița nr.25 Timișoara
 • Liceul Teoretic William Shakespeare Timişoara
 • Grădinița PP nr. 20 Timișoara
 • Grădinița PP nr. 48 Timișoara
 • ECO Sc. Gimnazială nr.16 ” Take Ionescu” Timișoara
 • Colegiul Național Bănățean
 • Colegiul Tehnic ” Dimitrie Leonida” Timișoara
 • Grădinița Ladybird Timișoara
 • Muzeul de Artă Timişoara
 • aRtelier de idei Timişoara
 • Asociaţia Diaconia Pogorârea Duhului Sfânt Timiş
 • Asociația Seniorilor din Timișoara
 • Palatul Copiilor Timişoara
 • Centrul de îngrijire pentru persoanele vârstnice Arad
 • Universitatea de Vest – Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Secţia Asistenţă Socială
 • Şcoala Gimnazială nr. 24, Timişoara
 • Asociaţia Isus Speranţa României
 • Asociația CAR Timișoara
 • Federaţia Caritas- Centrul de Îngrijiri paliative Hospice
 • Căminul pentru Persoanele Vârstnice Jimbolia
 • Căminul pentru Persoanele Vârstnice Comloşul Mare
 • Fundația Medicală Profilaxis
 • Fundația Sancta Maria Hilfie
 • Serviciul de Ajutor Maltez Timișoara
 • Comunitatea Evreilor Timișoara

Sponsori

Centrul de zi pentru bătrâni “Constrantin și Elena” a colaborat cu următorii sponsori:

S.C. UPC România S.A

Parohia Viile Fabric

Asociaţia Culturală Noua Acropola

S.C. Almira Trade S.R.L. Timişoara

Pizzeria Thalia

Asociația Diaconia Pogorârea Duhului Sfânt Timiș

S.C.Flextronics S.R.L

Compania Profi Rom-Food

Cofetaria Codrina

Alte persoane fizice

Acte necesare

1. Acte necesare pentru serviciului social Centrul de zi pentru bătrâni “Constrantin și Elena”

Actele necesare pentru înscrierea în centrul de zi sunt următoarele:

- copie după buletin de identitate sau carte de identitate

- copie sau original cupon de pensie din ultima lună

- adeverință de la medic de familie cu:

- diagnosticele persoanei vârstnice

- aviz epidemiologic

- recomandare pentru frecventarea unui centru de zi pentru vârstnici

- recomandare pentru kinetoterapie, după caz

- adeverință consult psihiatric


2. Acte necesare pentru serviciul social Unitatea de îngrijire la domiciliu:

Actele necesare pentru înscrierea în programul de îngrijire la domiciliu sunt următoarele:

- cerere tip adresată Centrului de zi pentru bătrâni “Sf. Constantin și Elena” în care se solicită ancheta socială pentru a beneficia de îngrijire la domiciliu;

- cupon de pensie original/copie;

Acte medicale:

- adeverinţă medicală de la medicul de familie cu diagnosticele medicale și recomandarea îngrijirii la domiciliu;

- aviz epidemiologic (nu suferă de boli infecto-contagioase);

- aviz medic psihiatru că nu este diagnosticat cu demență, Alzheimer sau alte boli de natură psihică

- copii xerox după actele de stare civilă: carte de identitate, certificat de căsătorit/ deces, etc.

- declaraţie pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă.

Legislaţie

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice modificată şi actualizată;

Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014 privind standardele de calitate în domeniul serviciilor sociale;
Hotărârea nr. 886 /2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
Ordonanţa nr. 86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 68/2003 privind serviciile sociale
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

Ordin al Secretariatului General al Guvernului României nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice

Ordin MMFPSPV nr. 424 /2014 privind criteriile specifice de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

Legea nr. 78/2014 actualizată, privind reglementarea activității de voluntariat în Romînia