CENTRUL DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE

MISIUNE:

Misiunea serviciului social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate”este de a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale și de a acorda sprijin în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate cauzate de boli cronice, a preveni şi a combate riscul de excluziune socială, a promova incluziunea socială şi a creşte calitatea vieţii beneficiarilor: persoane suferind de boala Alzheimer, boala Parkinson, persoane cu hemipareză, persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral, persoane adulte cu dizabilități și aparținători/membri de familie ai acestora.

Acest lucru se face prin desfășurarea unui ansamblu de activități vizând integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății și alte servicii de suport (servirea mesei și servicii de îngrijire personală), asigurarea transportului la cerere pentru categoriile de beneficiari cărora Centrul li se adresează.

SCOP:

  • îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor şi prevenirea instituţionalizării acestora prin dezvoltarea de servicii sociale alternative.

CATEGORII DE BENEFICIARI:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt persoane aflate în dificultate suferind de boli cronice și/sau persoane cu dizabilități, după cum urmează:

a) persoane care suferă de boala Alzheimer;

b) persoane care suferă de boala Parkinson;

c) persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral;

d) persoane cu hemipareză;

e) persoane adulte cu dizabilități;

f) familiile și/sau reprezentanții legali/aparținători ai persoanelor de la punctele de mai sus.

CONDIŢIILE DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU:

Condiţiile de acces/admitere sunt următoarele:

a) acte necesare:

  • copie BI/CI;
  • aviz epidemiologic de la medicul de familie;
  • adeverinţă de la medicul specialist/medicul de familie cuprinzând: diagnostic, medicaţie, recomandare pentru frecventarea centrului de zi, se recomandă/nu se recomandă kinetoterapie,
  • certificat de persoană cu handicap şi planul individualizat de recuperare (care însoţeşte certificatul de persoană cu handicap) – numai în cazul persoanelor cu dizabilităţi;

b) criterii de admitere (eligibilitate):

  • Să aibă domiciliul/reședința, în municipiul Timișoara;
  • Să facă parte din categoriile de beneficiari cărora li se adresează centrul: persoane suferind de boala Alzheiemer, de boala Parkinson, în recuperare după un accident vascular cerebral, cu hemipareză, persoane cu dizabilități, familiile și/sau reprezentanții legali/aparținători ai beneficiarilor;
  • Să poată realiza, fără ajutor, activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;

c) Deciza de admitere/respingere se face la propunerea echipei multidisciplinare și este aprobată de șeful de Centru.

d) în urma emiterii deciziei de admitere a beneficiarului, se încheie un Contract de furnizare servicii sociale (modelul aprobat prin Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale) între beneficiarul de servicii sociale și Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara;

e) serviciile se acordă fără contribuția beneficiarului;

ACTIVITĂȚIDESFĂȘURATE:

˗consiliere socială și terapii de integrare/reintegrare socială;

˗orientare profesională/vocațională;

˗educare pentru activități de viață independentă;

˗consiliere psihologică;

˗terapii de relaxare;

˗consiliere medicală;

˗kinetoterapie;

˗ergoterapie/terapie ocupațională;

˗logopedie;

˗meloterapie;

˗atelier de pictură;

˗atelier de croitorie;

˗micul dejun și masa de prânz;

˗transport cu microbuzul Centrului în limita locurilor disponibile;

˗masaj Thai și reflexoterapie asigurate prin convenție de colaborare;

PERSONALUL DE SPECIALITATE este format din: asistent social, psiholog, logoped, medic, kinetoterapeut, ergoterapeut, educator, referent.

DATE DE CONTACT (ADRESA, TELEFON/FAX, ADRESA E-MAIL): Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate este situat în Timişoara,

str. Ioan Plavoşin, nr. 21 (cartierul Mehala), telefon: 0256-286487, adresă de e-mail: c.asistentadificultate@gmail.com.

PROGRAM DE FUNCȚIONARE: Luni – Vineri, intervalul orar: 0800 – 1600

ALTE INFORMAȚII UTILE: Serviciile sociale se acordă într-o clădire renovată şi echipată printr-o finanţare din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Spaţiul este generos şi fiecare tip de activitate se desfăşoară în încăperi special amenajate.