CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”INOCENȚIU M. KLEIN”

MISIUNE:

Serviciile sociale de îngrijire în sistem rezidențial se acordă în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare sau permanente ale unor situații ce pot afecta viața persoanei vârstnice sau pot genera riscul de excluziune socială.

SCOP:

Scopul serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein“ este îngrijirea persoanelor vârstnice în concordanță cu gradul de dependență în care se află, a nevoilor individuale de ajutor, a situației familiale precum și în funcție de situația personală de natură socio-economică de care dispun.

CATEGORII DE BENEFICIARI:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ sunt:

  • Persoane vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani;
  • Persoane vârstnice care se regăsesc înuna din următorele situaţii:

- Nu au familie și nici venituri suficiente pentru a-și asigura nevoile individuale;

- Au familie dar aceștia nu pot să-i asigure parțial sau integral, îngrijirea și întreținerea;

- Nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţilor legale în vigoare;

- Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţile de locuit pe baza resurselor proprii,

- Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficente pentru asigurarea îngrijirii necesare,

- Nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată,

- Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice, fiindu-le stabilitegradul de dependență:

gradul IA - persoanele care și-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie, socială și pentru care este necesară prezența continuă a personalului de îngrijire) ori

gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcții mentale nu sunt în totalitate alterate și care necesită supraveghere și îngrijire medicală pentru marea majoritate a activităților vieții curente, noapte și zi. Aceste persoane nu își pot efectua singure activitățile de bază de zi cu zi)

gradul IIA - persoanele care și-au conservat autonomia mentală și parțial autonomia locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activitățile de bază ale vieții de zi cu zi;

gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziția culcat în picioare, dar care, o dată ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit și necesită ajutor parțial pentru unele dintre activitățile de bază ale vieții de zi cu zi;

gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate pentru activitățile de igienă corporală și pentru activitățile instrumentale;

gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinţei, se alimentează şi se îmbracă singure, dar care necesită un ajutor regulat pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi; în situaţia în care aceste persoane sunt găzduite într-un cămin pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente;

gradul IIIB - persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure activităţile vieţii cotidiene.CONDIŢIILE DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU:

Actele necesare pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara Inocențiu M. Klein sunt următoarele:

1) Cererea de admitere,

2) B.I./C.I./C.I.P. (original şi copie),

3) Certificat de naştere (original şi copie),

4) Certificat de căsătorie (original şi copie),

5) Certificat de deces al soţului/soţiei sau sentinţă de divorţ,după caz, (original şi copie),

6) Acte medicale:

- Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să cuprindă diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu,- Analize medicale: RBW, radiografie plămâni, test HIV (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), examen coproparazitologic, rezultatele cu interpretare,

- Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să precizeze că nu suferă de boli infecto contagioase (se eliberează după efectuarea analizelor medicale care atestă acest lucru),

- Adeverinţă medicală de la medicul psihiatru cu privire la starea mentală a persoanei vârstnică (diagnostic, stadiu de evoluţie),

7) Acte privind veniturile: Cupon de pensie din ultima lună (original şi copie) sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate,

În cazul în care solicitantul nu are venit, pe lângă declaraţia pe proprie răspundere cu privire la acest fapt, va prezenta şi o adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş care să ateste acest fapt sau o adeverinţă că este beneficiar al venitului minim garantat.

8) Declaraţie pe propria răspundere, că nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia există motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică,

9) Documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF nou, contract de închiriere, act doveditor că nu are locuinţă în Timişoara eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice),

10) Grilă de evaluare socio-medicală şi ancheta socială efectuată de Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein, conform legii,

11) Copie după actul care atestă existenţa unui loc de veci sau după carnete la o asociaţie de înmormântare, după caz,

12) În cazul în care există aparţinători, declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează că suportă cheltuielile de înmormântare ale persoanei vârstnice şi că se ocupă de tot ce înseamnă acest proces. Dacă aparţinătorii sunt plecaţi din ţară, sau sunt în ţară dar nu se pot ocupa personal de înmormântare, vor face o declaraţie pe propria răspundere cu persoana pe care o împuternicesc să se ocupe în locul lor (la dorinţa aparţinătorilor se poate ocupa şi un reprezentant al căminului);

13. Declarație precum că persoana vârstnică nu a încheiat cu alte persoane contractde vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităti:

1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2. Găzduire pe perioadă nedeterminată/determinată;

3. Îngrijire personală;

4. Asistență pentru sănătate;

5. Recuperare/reabilitare funcțională;

6. Viață activă și contacte sociale;

7. Integrare/reintegrare socială;

8.Asistență în caz de deces;

9. Pază

10. Condiţii corespunzătoare de găzduire;

11. Hrană;

12. Igienă corporală;

13. Asistență medicală;

14. Activităţi de ergoterapie;

15. Activități de petrecerea timpului liber;

16. Asistenţă socială;

17. Asistență psihologică.

PERSONALUL DE SPECIALITATE:

Personal de specialitate este format din asistent social, medic, asistenți medicali, kinetoterapeuți,psiholog, inspector de specialitate, referenți(instructor de ergoterapie), animatori socio-educativ, infirmiere,îngrijitoare.

DATE DE CONTACT (ADRESA, TELEFON/FAX, ADRESA E-MAIL):

Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“, cu sediul în Timișoara, str. Inocențiu M. Klein, nr. 29, tel.0256/208.715, e-mail camin_pensionari_tm@yahoo.com.

PROGRAM DE FUNCȚIONARE:

24 din 24

Pentru informații de internare: de luni - vineri 0800-1600