Legi si acte normative

Legile si actele normative care reglementeaza functionarea Cantinei de Ajutor Social:

 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001(*actualizată*) - privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 208 din 15 decembrie 1997- privind cantinele de ajutor social
 • Hotararea Consiliului Local 54/13.02.2015 - privind solicitarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Social de
  Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timişoara si aprobarea cotei de combustibil pentru autovehiculele instituţiei
 • HOTĂRÂRE nr. 903 din 15 octombrie 2014 - privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile
  colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor
  vârstnice
 • ORDIN nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014 - privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
  sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte
  aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale