ACTE NECESARE INSCRIERII

LA CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA

 1. CERERE
 2. ACTE DE IDENTITATE
 • Carte de identitate
 • Certificat de nastere
 • Certificat de casatorie
 1. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE
 • cupon pensie din luna anterioara depuneri cererii;
 • adeverinta de salar;
 • valoarea tichetelor de masa;
 • cupon ajutor special lunar;
 • cupon indemnizatie de plasament;
 • dovada pensie alimentara;
 • cupon alocatie de stat;
 • copie file CEC alocatie de stat pentru copiii scolari.
 • ADEVERINTA DE VENIT Administratia Finantelor Publice a Mun. TM – (P-ta 700)
 1. ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA (Primarie Camera 12)
 2. PERSOANELE APTE DE MUNCA, FARA LOC DE MUNCA

Adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala Timis, ca nu a refuzat nejustificat un loc de munca corespunzator pregatirii si nivelului studiilor, situatiei persoanei si starii de sanatate sau ca nu au refuzat nejustificat un curs de calificare, recalificare sau perfectionala profesionala;

 1. PERSOANELE CARE TEMPORAR NU REALIZEAZA VENITURI
 • declaratie pe propria raspundere – notariala
 1. INVALIZII SI BOLNAVII CRONICI
 • certificat medical de constatere a capacitatii de munca emis de medicul expert al Cabinetului de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca din cadrul Casei Judetene de Pensii.
 1. PERSOANELE CARE AU INDEPLINIT VARSTA DE PENSIONARE
 • declaratie pe propria respundere ca se afla in una din urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsiti de venituri
 1. ADEVERINTA DE SCOLARIZARE
 2. HOTARARE DE INCREDINTARE, ADOPTIE SI ORICE HOTARARE PRIVIND

OBLIGATIA LEGALA DE INTRETINERE.

 1. ADEVERINTA Medic de familie – Apt pentru Cantina de Ajutor Social
 2. DECLARATIE pe proprie raspundere ca nu servesc masa la o alta institutie.