COMPLEXUL DE SERVICII „ SFÂNTUL FRANCISC”Gestionează
 • CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

 • CANTINA SOCIALĂ

ADRESA: Str. Telegrafului, nr. 8 - Timisoara
PROGRAM DE FUNCȚIONARE:Luni-vineri: 08:00-16:00
PROGRAM DE DISTRIBUȚIE HRANĂ: Luni-vineri: 12:00-14:00

MISIUNEA

Acordarea de servicii sociale de calitate persoanelor aflate în dificultate din punct de vedere social, economic și medical, inclusiv persoanelor fără adăpost.

SCOP

Scopul serviciului social Cantina Socială din cadrul Complexului de Servicii “Sf. Francisc” este de a presta servicii sociale gratuite sau contra costpersoanelor aflateînsituaţii economico-sociale precare, sau medicale deosebite, în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea lor socială, prin activități depregătire şi asigurare a hranei (prânzul şi cina), în limita alocaţiei de hrana distribuindu-se o dată pe zi, precum și activități de informare și consiliere socială.

CATEGORII DE BENEFICIARI

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cantina Socială din cadrul Complexului de Servicii “Sf. Francisc” sunt persoane aflate în situație de dificutultate cu risc de marginalizare socială, fără venituri sau cu venituri reduse, după cum urmează:
 1. copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. ţinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);
 3. persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 4. pensionării cu venituri reduse;
 5. persoanele care au împlini vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
 6. invalizii şi bolnavii cronici;
 7. orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.


CONDIȚII DE ACCES

Condiţiile de acces/admitere sunt următoarele: a) acte necesare:
 1. cerere
 2. acte de identitate, carte de identitate provizorie, certificat de nastere, certificat de căsătorie
 3. acte doveditoare privind veniturile
  • Cupon pensie din luna anterioară depuneri cererii;
  • Adeverința de salar;
  • valoarea tichetelor de masă;
  • cupon ajutor special lunar;
  • cupon indemnizație de plasament;
  • dovada pensie alimentară;
  • cupon alocație de stat;
  • copie file cec alocație de stat pentru copiii școlari.
 4. adeverință de venit Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Timișoara
 5. adeverință eliberată de Primăria Municipiului Timișoara (Camera 12)
 6. persoanele apte de muncă, fără loc de muncă
  • adeverință de la Agenția Județeană de Ocupare și Formare Profesională Timiș, ca nu a refuzat nejustificat un loc de muncă corespunzator pregătirii și nivelului studiilor, situației persoanei și stării de sănătate sau că nu au refuzat nejustificat un curs de calificare, recalificare sau perfecționalre profesională;
  • declarație notarială
  • certificat medical de constatare a capacității de muncă emis de medicul expert al cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă din cadrul casei județene de pensii.
  • declarație pe propria răspundere ca se află în una din următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsiți de venituri
 7. persoanele care temporar nu realizează venituri
 8. invalizii și bolnavii cronici
 9. persoanele care au îndeplinit vârsta de pensionare
 10. adeverință de școlarizare
 11. hotărâre de încredințare, adopție și orice hotărâre privind obligația legală de întreținere.
 12. adeverință medic de familie – apt pentru cantina socială


ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

 • Informare cu privire la serviciile oferite
  • Informare și consiliere socială în vederea facilitării accesului la alte servicii din comunitate
  • Evaluarea situației socio-economice și întocmirea dosaruluide admitere
  • Monitorizarea semestrială a situației socio-economice
  • Pregătire și distribuire hrană.


PERSONAL DE SPECIALITATE

- asistent social
Traducere »