COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIL”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

ADRESA: str. Sever Bocu nr.44 A (Calea Lipovei, chiar în stația trolebuzului 14). | Program de functionare: Luni – vineri: 8:00-16:00 | Telefon: 0256490286 | mail: cz.pentrubatrani@gmail.com
dispeceratul Serviciul de supraveghere și intervenție de tip tele-asistență și a telefonului de urgență 0356-981 este 24h/24h, 7 zile/7 zile.
 

Simplul act de a purta cuiva de grijă este eroic.

Edward Albert

Scopul principal al serviciul social de Îngrijire la Domiciliu este prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă, cămine pentru persoane vârstnice, prin asigurarea de servicii de îngrijire personală în concordanță cu gradul de dependență, cu nevoile individuale de ajutor, de situația familială și veniturile de care dispun astfel încât să se asigure sprijin și suport persoanelor vârstnice izolate la domiciliu și să se prevină marginalizarea/excluderea lor socială.
Beneficiarii serviciului social de Îngrijire la Domiciliu sunt persoane vârstnice, care au împlinit vârsta legală de pensionare, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara, care locuiesc singure*, fără rude de gradul I în Timișoara, aflate în situaţii de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funcționale și aflate în risc de excluziune social.
Pentru a putea beneficia de serviciile sociale acordate în cadrul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu persoanele solicitante trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate și să depună la sediul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu următoarele acte necesare.
 • persoana vârstnică are vârsta legală de pensionare, conform actelor normative;
 • persoana vârstnică are domiciliul/ reședința în municipiul Timişoara și locuiește singură*
(* sau cu soțul/soția sau alte persoane vârstnice care îndeplinesc celelalte criterii de eligibilitate)
 • nu are copii cu domiciliul în Timişoara (rude de gradul I)**;
(**excepție dacă copii sunt și ei personae vârstnice sau au problem de sănătate care fac imposibilă îngrijirea altei personae și persoanele vârstnice incluse în serviciul de supraceghere și intervenție de tip teleasistență – max.20 persoane)
 • nu a încheiat cu alte persoane contract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere;
 • persoana vârstnică nu este încadrată în urma evaluării complexe (socio-medicale), prin aplicarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice – aprobată prin HG 886/2000, în gradele IA,IB sau IC de dependență, ci este încadrată în unul din următoarele grade de dependenţă:
IIA (persoanele care si-au conservat autonomia mentala si partial autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru un ele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi), IIB (persoanele care nu se pot mobiliza singure din pozitia culcat în picioare, dar care, o data ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit si necesita ajutor partial pent ru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi), IIC (persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru activitatile de igiena corporala si pentru activitatile instrumenta), ori III A (persoane care se deplasează singure în interiorul locuinței, se alimentează și se îmbracă singure, dar care necesită ajutor regulat pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi) în urma aplicării fişei de evaluare socio-medicală (geriatrică) aprobată prin H.G. nr.886/2000;
 • nu este încadrată în grad de handicap grav, cu asistent personal sau indemnizație lunară (conform art.42 din legea 448/2006) de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Timiş;
 • nu este diagnosticată cu tulburări psihice grave;
 • nu suferă de boli infecto-contagioase.
 • cerere de admitere/furnizare servicii sociale – îngrijire la domiciliu;
 • cupon de pensie original sau copie, din ultima lună; alte documente de venit daca există;
 • copii xerox după actele de stare civilă: carte de identitate, certificat de căsătorit/ deces, etc.;
 • declaraţie pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă;
 • declarație pe proprie răspundere că deține sau nu, un contract de vânzare-cumpărare sau orice alt act juridic cu clauză de întreținere, încheiat în condițiile legii.
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie care să cuprindă:
 • diagnosticele medicale
 • recomandare pentru îngrijire la domiciliu;
 • specificarea că se află/nu se află în evidență cu boli infecto-contagioase;
 • adeverință consult medic psihiatru;
 • Servicii de îngrijire personală acordate la domicilul beneficiarilor:
  • ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare.
  • ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor.
 • Servicii de îngrijire personală acordate la domicilul beneficiarilor:
 • Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă.
 • Servicii de consiliere psihologică (recuperare/reabilitare psihică): activități de consiliere psihologică, antrenament cognitiv individual.
 • Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică) acordate în funcție de recomandările medicale și starea de sănătate a persoanei vârstnice
 • Servicii de asistență juridică asigurate la nevoie beneficirilor în funcție de problemele juridice ale acestora
 • Servicii de monitorizare și asistență medicală
 • Servicii de supraveghere și intervenție de tip teleasistență. Acest serviciu este asigurat 24 de ore din 24. a cărui scop este creşterea gradului de siguranță al persoanelor vârstnice, care locuiesc singure, aflate în situatie de risc și vulnerabilitate prin monitorizare, intervenție a echipei de teleasistență (între orele 8-16) și posibilitatea solicitării de ajutor de către persoana vârstnică aflată într-o situație de urgență socio-medicală printr-o apăsare pe tasta telefonului/brățării, care îl va conecta cu dispeceratul de teleasistență.
Personalul care asigură serviciile acordate în cadrul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu sunt:
 • Sef centru
 • Asistenți Sociali
 • Îngrijitoare la domiciliu /îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 • Psiholog
 • Kinetoterapeut
 • Asistent medical
 • Referenți (dispeceri Teleasistență)
Serviciile sociale în cadrul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu sunt acordate în urma evaluării situației solicitantului, realizate de către specialiștii compartimentului și a analizei documentelor depuse la dosar, în baza unui Contract de servicii sociale încheiat între beneficiar și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în limita locurilor disponibile. Capacitatea Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu este:
 • 120 locuri pentru îngrijirea la domiciliu;
 • 60 locuri pentru serviciul de supraveghere și intervenție de tip teleasistență.
Dispeceratul serviciului de teleasistență asigură și dispeceratul pentru telefonul de urgențe sociale al DASMT - 0356 981. Serviciile acordate în cadrul Compartimentului de Îngrijire la domiciliu se acordă:
 • cu plata unei contribuții în conformitate cu HCLMT nr. 280 din data: 31.07.2020privind modificarea contribuției persoanelor vârstnicecare beneficiază de servicii de îngrijire personală la domiciliu (ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice și ajutor pentru activitățile instrumentale ale vieții zilnice) și servicii de supraveghere și intervenție de tip Teleasistență în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
 • gratuit, în cazul beneficiarilor incluși în cadrul proiectul ”GERAS- Generăm eficient, rapid, activ sustenabil servicii integrate pentru vârstnici”, cod SMIS 126135, pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului.
 • în conformitate cu:
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Compartimentului de îngrijire la domiciliu – Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” este aprobat prin HCLMT 579/26.11.2019, anexa 8.2
 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici, POCU/436/4/4/126135(perioada de derulare- 1 Iunie 2019 - 31 Martie 2022)- Activitatea A.5.4.Furnizare serviciu social integrat de îngrijire la domiciliu pentru personae vârstnice.
Traducere »
Sari la conținut