COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIL”

Centrul de Zi pentru Bătrâni

Adresa: str. Sever Bocu nr.44 A (Calea Lipovei, chiar în stația trolebuzului 14). | Program de functionare: Luni – vineri: 8:00-16:00 | telefeon: 0256490286 | mail: cz.pentrubatrani@gmail.com
 
 

Simplul act de a purta cuiva de grijă este eroic.

Edward Albert

Scopul serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane.
Beneficiarii serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni”sunt persoane vârstnice, care au împlinit vârsta legală de pensionare conform legii, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara și care se află în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială.
Pentru a putea beneficia de serviciile sociale acordate în Centrul de zi pentru Bătrâni, persoanele solicitante trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate și să depună la sediul Centrului de Zi pentru Bătrâni o cerere tip împreună cu actele necesare.
 • persoana să aibă domiciliul/ reședința în municipiul Timişoara;
 • persoana să nu sufere de boli contagioase sau psihice (de tip psihoze, Alzheimer stadiu mediu-avansat, etc) care pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din centru ;
 • persoana să aibă vârsta legală de pensionare conform legislației în vigoare;
 • persoana vârstnică să nu fie încadrată în gradul de dependenţă IA, IB, IC în urma evaluării complexe prin aplicarea Fişei de evaluare socio-medicală din Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • în Centrul de zi pot fi incluse doar persoane semidependente gr. IIA, IIB, IIC sau independente, IIIA, IIIB;
 • persoana să nu fie încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal sau indemnizație lunară (conform art.42 din legea 448/2006), de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Timiș.
 • cerere admitere/furnizare servicii sociale tip Centrul de zi pentru bătrâni;
 • copie după buletin de identitate sau carte de identitate;
 • copie sau original cupon de pensie din ultima lună;
 • adeverință de la medic de familie cu:
 • diagnosticele persoanei vârstnice;
 • specificarea să se află/nu se află în evidență cu boli infectocontagioase;
 • recomandare pentruu frecventarea unui centru de zi pentru vârstnici;
 • recomandare pentru kinetoterapie, după caz.
 • adeverință consult psihiatric;
Programe de asistență pentru integrare/reintegrare socială: 1. Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială:
 • activităţi practice (autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, tricotat),
 • terapii psiho-sociale
 • activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV),
 • grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive),
 • jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc.
 • terapii ocupationale
 • activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat)
 • activitati cultural/artistice (tearu, dans, audiţii muzicale,pictura );
 • activităţi educaționale intergeneraţii (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.);
 • activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, participare la acţiuni mediatice, etc);
 • asigurarea hranei calde (fără a fi preparată la centru), prin servirea acesteia la ora prânzului (pe perioada pandemiei Covid 19 – se servește hrană rece);
 • activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.);
 • activități dezvoltare deprinderi TIC (utilizare internet).
2. Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă
 • activități de consiliere și informare socială.
3. Activități de voluntariat (implicarea persoanelor vârstnice în activități de voluntariat); 4. Servicii de asistență juridică –activități de consiliere juridică acordate la solicitarea beneficiarilor; 5. Transportul la și de la centru al vârstnicilor care întâmpină dificultăți la deplasare
 • activități de consiliere acordate la cererea persoanei;
Programe de recuperare/reabilitare funcțională: 1.Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică):
 • activități de consiliere psihologică;
 • antrenament cognitiv ( grup sau individual).
2. Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie (recuperare/reabilitare fizică):
 • activități de kinetoterapie de grup sau individual, în funcșie de recomandările medicale.
Programe de supraveghere și menținerea sănătății funcționale: 1.Servicii de îndrumare medicală și consultații asigurate de medicul din cadrul instituției, de două ori/săptămână; 2. Servicii de supraveghere și monitorizare medicală asigurate zilnic de către asistentul medical.
Personalul care asigură serviciile acordate în cadrul Centrului de Zi pentru Bătrâni sunt:
 • Sef centru
 • Psiholog
 • Educatori
 • Referent
 • Asistent medical
Serviciile sociale în cadrul Centrului de zi pentru Bătrâni sunt acordate în urma evaluării situației solicitantului, realizate de către specialiștii centrului și a analizei documentelor depuse la dosar, în baza unui Contract de servicii sociale încheiat între beneficiar și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în limita locurilor disponibile. Capacitatea Centrului de zi pentru Bătrâni este de 65 de locuri. Serviciile acordate în Centrul de Zi pentru Bătrâni se acordă:
 • gratuitfără plata vreunei contribuții din partea beneficiarilor
 • în conformitate cu:
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Compartimentului de îngrijire la domiciliu – Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” este aprobat prin HCLMT 579/26.11.2019, anexa 8.1
 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici, POCU/436/4/4/126135(perioada de derulare- 1 Iunie 2019 - 31 Martie 2022)- A.5.3.Furnizare serviciu social integrat de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de asistenţă şi recuperare)
Traducere »
Sari la conținut