Centrul de zi de consiliere si informare

 
Scopul serviciului social: se adresează persoanelor singure ori familii fără copii minori care se află pe raza localității Timișoara care din motive medicale, socio-economice, juridice etc., trăiesc pe stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuti și care nu au capacitatea de a sustine o locuință în regim de închiriere, nu au domiciliu ori reședință, persoane în risc de evacuare etc.
 

Activități:

 • evaluare și identificare nevoi
 • informare si consiliere sociala
 • servicii de ingrijire personala: igienizare , deparazitare , echipare
 • consiliere psihologica
 • evaluare medicala si asistenta medicala primara
 • sprijjin pentru procurarea actelor de stare civila (CIP , certificat de nastere )
 • interventie in strada si evaluarea socio
 • medicală a persoanelor fără adăpost
 • suport pentru procurarea documentelor de stare civilă.

Conditii de accesare:

 • cerere de acordare servicii – model tipizat;
 • copii așe actelor de identitate (CI, CIP, BI) dacă ele există;
 • declarația benefciarului pe propria raspundere privind identitatea si situatia sa socio-economica;
 • adeverinte medicale, cazier judiciar, adeverinte de venit (aceste documente vor fi aduse de către beneficiar funcție de programele sociale accesate).
Traducere »
Sari la conținut