CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ/CRIZĂ

Adresa: Str.Avram Imbroane nr.92, Timişoara

Misiunea noastra este de a menține , reface sau de a dezvolta capacitățile individuale , pentru depășirea unei situații de nevoie socială , creșterea calității vieții și promovarea integrării sociale a persoanelor aflate in situatie de urgenta/ de criza.
Scopul serviciului social Centrul de Suport pentru Situatii de Urgenta/Criza este de a furniza servicii sociale pentru prevenirea situatiilor de risc, a unor situatii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenta, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala
 • Familii aflate in situatii de urgenta/de criza
 • Familii cu copii aflate in situatii de urgenta/de criza
 • Persoane autonome care urmeaza a se externa din spital si nu au sustinere familiala
 • Tineri proveniti din sistemul de protectie al copilului
 • Persoane evacuate sau supuse riscului de evacuare
 • Persoane aflate în situație de criză/ de urgență  in urma unor calamitati naturale
 • Persoane lipsite din varii motive de adapost
 • Victime ale violentei in familie
 • Alte persoane aflate in situatii de urgenta/de criza.
Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) acte necesare:
 • Cererea de admitere - are forma scrisă (formular tip care se găseşte la sediul unităţii)
 • dupa caz, actele  de identitate ale  persoanei
 • fisa de evaluare initiala
(b) Criteriile de eligibilitate:
 • persoane aflate în situație de criză/ de urgență  identificate pe raza Municipiului Timisoara, sau a judetului Timis cu sau fara acte de identitate valabile;
(c)Criterii de prioritate in accesare serviciilor:
 • familiile cu copii cu  domiciliul in municipiul Timisoara
 • victimele violentei domestice cu  domiciliul in municipiul Timisoara
 • persoane aflate în situație de criză/de urgență  in urma unor calamitati naturale, a unor situatii de forta majora,  cu  domiciliul in municipiul Timisoara
 • in perioada sezonului rece  au prioritate  la serviciile sociale cu cazare,  persoanele fara adapost  si cele din spatii neincalzite in vederea  prevenirii deceselor prin hipotermie.
 • Consiliere si informare sociala
 • Sprijin in obtinerea  documentelor de identitate si a altor documente de stare civila
 • Sprijin in identificarea unui loc de munca 
 • Consiliere si informare psihologica si suport emotional
 • Evaluare si asistenta medicala primara, 
 • Activitati  socio- medicale primare, servicii de ingrijire medicala
 • Activitate sociala stradala  
 • Evaluare si elaborare Plan de interventie
 • Mediere sociala in vederea facilitarii accesului la alte tipuri de servicii in functie de nevoile identificate
 • Identificarea de urgenta a unui spatiu locativ temporar atunci cand situatia impune acest lucru 
 • Igiena personala: igienizare, deparazitare, echipare
 • Cazare temporara
 •  Acordare de  masa 
 • Cazare temporara in perioada sezonului rece pentru persoanele fara adapost  si a celor din spatii neincalzite  in vederea  prevenirii deceselor prin hipotermie 
 • Dupa caz distributie alimente si ajutoare materiale
 • Activitati socio-administrative
 • Alte activitati in functie de particularitatea cazurilor
 • personal de conducere: șef centru 1 
 • 1 inspector de specialitate- asistenta sociala
 • 1 asistent social 
 • 1 psiholog
 • 2 animatori socio educativ
 • 7 educatori 
 • 1 asistent medical
 • 1 infirmiera 

GALERIE

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ/CRIZĂ
Traducere »