CENTRUL DE SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER -CLUBUL PENSIONARILOR

ADRESA: Str. Bulevardul Gen. Dragalina, nr. 38-42
PROGRAM DE FUNCȚIONARE: Luni – vineri: 8:00-16:00
Misiunea Centrului de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor vizează creşterea calităţii vieţii beneficiarilor, promovarea intereselor şi respectarea drepturilor acestora.
Scopul serviciului social Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, la viaţa socială şi la cultivarea relaţiilor interumane.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor sunt persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, cu domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială.
Criteriile de eligibilitate
 • solicitantul să aibă domiciliul/reședința în municipiul Timişoara,
 • solicitantul să aibă împlinită, vârsta de pensionare stabilită de lege
 • solicitantul să nu sufere de boli contagioase sau psihice.( adeverință de la medicul de familie)
 • conform grilei naționale de evaluarea gradelor de dependență (fișa de evaluare sociomedicală), persoana/solicitantul să fie încadrat în gradul de dependență IIIB (persoană independentă)
 • să se afle într-o situație care să conducă la marginalizare sau excluziune socială (prevenţie) sau să prezinte o situație de marginalizare și izolare/excluziune socială (intervenţie).
Acte necesare pentru admiterea in centru:
 • cererea de admitere/furnizare servicii sociale, semnată de beneficiar (anexa)
 • copie BI/CI
 • copie sau original cupon de pensie din ultima lună (pentru pensionari).
 • adeverință de la medicul de familie cu:
  • diagnosticele persoanei vârstnice
  • persoana nu este în evidență cu boli psihice și cu boli infectocontagioase
  • persoana să fie aptă pentru kinetoterapie (gimnastică medicală), după caz;
Criterii de departajare
În situația în care există solicitări pentru frecventarea Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor peste capacitatea centrului, persoanele vârstnice vor depune cererea prin care solicită frecventarea centrului, împreună cu documentele necesare și, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate, vor fi trecute pe lista de așteptare. În momentul eliberării unui loc, prioritatea includerii în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor din lista de așteptare va fi ordinea depunerii cererii, respectiv ”primul venit, primul servit”. În situația în care data cererii este aceeași la două sau mai multe persoane, prioritatea admiterii o vor avea persoanele vârstnice ale căror venituri nu depăşesc salariul minim pe economie.
 1. Activități de informare a comunității și respectiv a propriilor beneficiari /membrilor de familie;  
 2. Activități de întocmire a dosarului personal al beneficiarilor care vizează admiterea/ încetarea furnizării serviciilor;  
 3. Activități de evaluare/planificare/reevaluare/monitorizare a furnizării serviciilor; 
 4. Activități de integrare /reintegrare socială cu scopul prevenirii  marginalizării sociale pentru persoanele vârstnice prin activități de petrecere a timpului liber, activități practice, activități cultural - artistice, grupuri de discuții, etc. 
 5. Activități dezvoltare deprinderi TIC (utilizare internet)
 6. Servicii de recuperare și reabilitare funcțională:
  • Servicii de kinetoterapie ( de recuperare și reabilitare fizică) care constau în activități terapeutice prin mișcare, asigurate sub supravegherea kinetoterapeutului, în grup sau individual.
  • Servicii de consiliere psihologică (de recuperare și reabilitare psihică) care constau în activități specifice, activități de consiliere individuală și antrenament cognitiv (individual sau de grup) asigurate de psiholog
  • Servicii de supraveghere și menținerea sănătății funcționale prin consultații medicale, monitorizarea stării de sănătate, consiliere și educație pentru sănătate și îndrumare medicală, activități asigurate de un medic angajat al DASMT o dată/săptămână și de către asistentul medical zilnic.; 
 1. Servicii de consiliere și informare socială: îndrumare pentru accesarea serviciilor din comunitate, evaluarea rețelei sociale, asigurarea unei bune relaționări cu familia, menținerea legăturii cu instituții și organizații din comunitate. 
 2. Servicii de asistență juridică activități de consiliere acordate la solicitarea beneficiarilor
 3. Activități de voluntariat (implicarea persoanelor vârstnice în acțiuni de voluntariat)
 4. Activități/servicii suport: asigurarea unei gustări.
Personalul de specialitate este:
 • asistent social
 • psiholog
 • kinetoterapeut
 • inspector de specialitate
 • educator
 • asistent medical
Traducere »