Servicii de Asistență Comunitară Freidorf

Principalele activități ale serviciului social sunt:


Asistenţă comunitară.

 • întocmire dosare servicii sociale
 • întâlniri grupuri de suport
 • consiliere psihologică individuală și de gurp
 • suport pentru obținerea actelor de identitate
 • consiliere pentru integrare pe piața muncii /suport pentru formare profesională
 • educație pentru sănătate – oferim pachete igienico sanitare
 • suport pentru accesarea resurselor comunitare
 • derularea de campanii utile pentru comunitate: sanatate, igienă, mediu etc.
 • monitorizarea acordării serviciilor sociale în comunitate


Campanii şi activităţi de informare, conştientizare, realizarea de studii în domeniul combaterii discriminării - realizate in colaborare cu Asociația Luptă Zâmbește Trăiește Timiș

 • grupuri de combatere a discriminării pentru copii și adulți
 • activităţi culturale de tip dans  și sport susținute de un trainer profesionist
 • evenimente cultural-artistice sau sportive – organizarea de activități în comunitate cu număr mai mare de participanți
 • campanii de informare și conștientizare în domeniul combaterii discriminării

 
Eurocities _PRO FREIDORF

Integrarea minoritatii rome prin proiectele PRO Freidorf și COMunitateTM – prezentate la nivel internațional in cadrul EUROCITIES

Traducere »
Sari la conținut