Cantina Socială

"O masa calda pentru multi inseamna uneori enorm de mult"

Servicii oferite de cantina socială

Pregatirea si servirea a doua mese, zilnic, de persoana, prânzul si cina, în limita alocatiei de hrana prevazute de reglementarile legale ;

Aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de baza, la preturile la care acestea au fost achizitionate;

Transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiaza de distribuirea hranei la domiciliu;

Pregatirea si distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situatii deosebite.

Beneficiarii Legii 208/1997 isi ridica hrana calda zilnic, de luni pana vineri, intre orele 11-13 vara (12-14 iarna) de la sediul institutiei, str. Telegrafului nr.8. In ziua de vineri se ridica hrana calda si pentru ziua de sambata si hrana rece pentru duminica.

Alimentele sunt achizitionate prin procedura cerere de oferte sau prin achizitie directa in conformitate cu ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Produsele sunt comandate, in baza contractelor incheiate, saptamanal si zilnic pentru a se asigura produse proaspete si corespunzatoare din punct de vedere al calitatii.

Capacitatea maxima a cantinei este de 800 de beneficiari, din care minim 50 sunt persoane fara adapost.
Adresa
str. Telegrafului nr.8

Persoanele fara adapost cazate in institutie beneficiaza de hrana calda zilnic, servirea meselor facandu-se astfel:
  • Mic dejun: orele 7.00 – 8.00
  • Pranz: orele 13.00 – 14.00
  • Cina: orele 18.30 -19.30
Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala este o institutie de asistenta sociala cu personalitate juridica, subordonata Consiliului Local al Municipiului Timisoara, condusa de catre Director jr. Rodica Surducan.

În conformitate cu prevederile art.12, alin 2 din Anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului nr. 1024/2004 si in baza dosarului de acreditare nr.356/26.04.2012 institutia este acreditată de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiş prin Decizia nr.25/10.02.2006 şi reacreditată conform legii prin Decizia nr.188/07.05.2009, precum şi Decizia nr.338/17.05.2012 pentru Tipul de serviciu: Cantina de ajutor social

Din anul 2010 a fost acreditată de aceeaşi comisie pentru un nou serviciu social destinat persoanelor fără adăpost prin Decizia nr.253/26.07.2010, precum şi Decizia nr.411/23.05.2013 pentru Tipul de serviciu: Cantina sociala cu centru de urgenta pentru personae fara adapost.
Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale şi medicale deosebite:

Prin pregătirea şi servirea a două mese zilnice, hrana distribuindu-se o dată pe zi, de luni până vineri inclusiv pentru weekend.

Prin acordarea de servicii de consiliere şi suport direct beneficiarilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii,

Prin asigurarea de servicii sociale, consiliere şi hrană, pentru persoanele fără adăpost
Din informatiile pe care le detine cantina, institutia a parcurs un interesant traseu istoric.

În 1917 comunitatea timişoreană înfiinţează Fundaţia Francisc Iosif I, cu un capital de 100.000 de coroane, pentru ajutorarea familiilor nevoiaşe.

De asemenea, tot în aceeaşi perioadă, Primăria Timişoara a organizat Cantina Săracilor care oferea gratuit masa zilnică la sute de familii sărace.

Persoana cea mai veche angajata pe post de magaziner, relateaza amintiri vechi de peste 37 ani, de pe vremea cand Cantina se afla sub conducerea Sfatului Popular, aproximativ anii1970- 1971 cand toti salariatii Sfatului(actuala Primarie) serveau pranzul la restaurantul cantinei, contra sumei de 5-6 lei, vechi.

“Aprovizionarea se facea cu un carucior din piata orasului iar hrana se gatea intr-un cazan, pe motorina. Cantina era foarte saraca, lipseau oalele, tacamurile si aveam multe nevoi” Cantina s-a mutat mai apoi la RA ”Salubritatea GIGEL” din lipsa de fonduri.

In aceasta perioada a functionat si o miniferma la cativa kilometri de Timisoara unde se cresteau porci, pasari existand chiar si o balta cu peste.

Cantina Sociala dimineata servea mancarea pentru saracii orasului, pensionari iar dupa masa lucra in regim de restaurant – se autofinanta prin circuit deschis (nunti, evenimente, sponsorizari). In 1994 revine inapoi la Primaria Timisoara in cadrul Serviciilor sociale deservind o lista impresionanta de persoane sarace care serveau masa la cantina.

Dosarele abonatilor erau sumare; ancheta sociala si documente de identitate. Numarul abonatilor a crescut de la un an la altul. Daca in 1992 erau in jur de 60 abonati, in 1994 au ajuns la 300 iar in 1999-2000 la peste 1260 de beneficiari.

Adresa cantinei era pe str. Vasile Alecsandri insa tot mai des Primaria a fost sesizata si de presa dar si de catre Directia Sanitara de faptul ca institutia nu mai poate fi autorizata iar activitatea trebuie sa fie mutata intr-un alt spatiu.

Viceprimarul Timisoarei analizand situatia grava creata solicita accesarea de fonduri europene pentru ridicarea unei cladiri noi care sa raspunda standardelor solicitate.

In anul 2005 luna martie postul de conducere al cantinei se ocupa pe perioada nedeterminata prin concurs.
Conducerea Cantinei de Ajutor Social este asigurată de d-na Rodica Cojan directorul institutiei , numită prin Dispoziţia Primarului nr.1192/25.04.2005.

Incepe o perioada grea pentru institutie, de transformari structurale dar mai ales de acomodare a personalului cu un nou stil managerial, cu noi principii in care respectul fata de beneficiar este ridicat la rang de obligativitate.

Intrucat nu a existat mai nimic din ceea ce inseamna documente de functionare manageriala, prioritatea numarul 1 a constituit-o; regulamentul intern, fisele de post, circuitul documentelor, constituirea de comisii de licitatii, disciplina, de receptie etc. toate necesare unei corecte functionari.

In paralel am depus eforturi foarte mari pentru a termina lucrarile de santier la noul amplasament si punerea in functionalitate a cantinei In luna aprilie 2005a fost aprobată organigrama si statul de funcţii în urma căreia a fost înfiinţat compartimentul social din cadrul Cantinei de Ajutor Social.

Au fost preluate prin protocol toate dosarele sociale de la Serviciul de Asistenta Sociala a Primariei.

A urmat o perioada de 6 luni in care am parcurs pe teren toate dosarele, le-am reevaluat si am conceput o structura complexa de dosar in conformitate cu legea si cu noile exigente ale cantinei. Compartimentul de asistenta sociala a depus dosarul pentru atestare a Cantinei, la Agentia jud de Prestatii Sociale acest lucru realizandu-se cu success .

In anul 2006, Cantina de Ajutor Social a avut 15 angajaţi din care 7 bucătari care au pregătit hrana necesară pentru o medie lunară de aproximativ 440 abonaţi /lună. iar in anul 2016 avem o medie lunara de 675 de abonati.
  • Declaratiile de avere si de interese reprezintă acte personale si irevocabile, putând fi rectificate numai în conditiile prevazute de lege.
  • Declaratia de avere se face în scris, pe propria răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, comune şi cele detinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflati în întreţinere.
  • Declaratia de interese se face, în scris, pe proprie răspundere si cuprinde functiile si activitătile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.14/2005.
  • Declaratiile de avere si de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în functie ori de la data începerii activitătii si se actualizează anual, cel mai târziu până la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.


Persoanele prevăzute de lege au obligatia să depună declaratie de avere si declaratie de interese in termen de cel mult 15 zilede la încheierea mandatului sau încetarea activitătii.

Declaratiile de avere si declaratiile de interesese se publică pe pagina de internet proprie unde se păstrează cel putin 5 ani de la publicare.
Traducere »