Acasă DASTM

Copiii și familiile lor

82

de copii cu dizabilități

58

copii din familii cu risc de separare

64

de membri de familie consiliate

75

de victime ale vilenței domestice și copiii lor

37

de agresori

14

de persoane cu adicții

130

de familii care primesc beneficiul Alocația pentru Susținerea familiei
Acasă DASTM

Adulții cu dizabilități

1996

copii și adulți care primesc îndemnizație pentru handicap

817

asistenți personali pentru persoane cu handicap în monitorizare

200

persoane adulte cu dizabilități în evaluare

100

monitorizări semestriale ale persoanelor încadrate cu handicap grav
Acasă DASTM

Persoanele fără adăpost

620

porții de mâncare servite zilnic

54

beneficiari cazați în centrul rezidențial

60

de persoane consiliate lunar

28

cazate zilnic la centrul pentru situații de urgență
Acasă DASTM

Vârstnicii

343

beneficiari în centre de zi

93

de persoane care primesc îngrijire la domiciliu

36

de persoane care apelează serviciul de TeleAsistență
Acasă DASTM

Persoane cu risc de excluziune

351

persoane din zona Dorobanți/Kuncz

511

persoane din zona Freidorf

80

de persoane la centrul de incluziune socială

450

de persoane care primesc beneficiul venit minim garantat

1050

consumatori vulnerabili care primesc ajutor pentru plata energiei termice/electrice/gaz
Traducere »
Sari la conținut