Organizare

– Declaratiile de avere si de interese reprezintă acte personale si irevocabile, putând fi rectificate numai în conditiile prevazute de lege.

– Declaratia de avere se face în scris, pe propria răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, comune şi cele detinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflati în întreţinere.

– Declaratia de interese se face, în scris, pe proprie răspundere si cuprinde functiile si activitătile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.14/2005.

– Declaratiile de avere si de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în functie ori de la data începerii activitătii si se actualizează anual, cel mai târziu până la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.

Persoanele prevăzute de lege au obligatia să depună declaratie de avere si declaratie de interese in termen de cel mult 15 zilede la încheierea mandatului sau încetarea activitătii.

Declaratiile de avere si declaratiile de interesese se publică pe pagina de internet proprie unde se păstrează cel putin 5 ani de la publicare.