Cantina Sociala

Servicii oferite de cantina sociala:


Pregatirea si servirea a doua mese, zilnic, de persoana, prânzul si cina, în limita alocatiei de hrana prevazute de reglementarile legale ;

Aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de baza, la preturile la care acestea au fost achizitionate;

Transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiaza de distribuirea hranei la domiciliu;

Pregatirea si distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situatii deosebite.


Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala este o institutie de asistenta sociala cu personalitate juridica, subordonata Consiliului Local al Municipiului Timisoara, condusa de catre Director jr. Rodica Cojan.

În conformitate cu prevederile art.12, alin 2 din Anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului nr. 1024/2004 si in baza dosarului de acreditare nr.356/26.04.2012 institutia este acreditată de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiş prin Decizia nr.25/10.02.2006 şi reacreditată conform legii prin Decizia nr.188/07.05.2009, precum şi Decizia nr.338/17.05.2012 pentru Tipul de serviciu: Cantina de ajutor social

Din anul 2010 a fost acreditată de aceeaşi comisie pentru un nou serviciu social destinat persoanelor fără adăpost prin Decizia nr.253/26.07.2010, precum şi Decizia nr.411/23.05.2013 pentru Tipul de serviciu: Cantina sociala cu centru de urgenta pentru personae fara adapost.

Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale şi medicale deosebite:

Prin pregătirea şi servirea a două mese zilnice, hrana distribuindu-se o dată pe zi, de luni până vineri inclusiv pentru weekend.

Prin acordarea de servicii de consiliere şi suport direct beneficiarilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii,

Prin asigurarea de servicii sociale, consiliere şi hrană, pentru persoanele fără adăpost


Servirea hranei la Cantina de Ajutor Social, conform Legii 208/1997, se acordă pe bază de cerere şi acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei ceste acte se depun şi se înregistrează la sediul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala – Biroul Asistenţă Socială, iar cererea se soluţionează conform legii, în termen de 30 de zile. În vederea soluţionării cazului, Directorul Cantinei, care este delegat de către Primar în baza Dispoziţiei nr.1852/07.08.2008 dispune efectuarea anchetei sociale de către asistentul social care propune deschiderea dreptului sau respingerea cererii, în funcţie de modul în care se încadrează sau nu în prevederile legale. În termen de 5 zile se comunică, în scris, solicitantului răspunsul la cererea depusă.

Pentru o evidenţă exactă, lunar, se întocmesc tabele cu cele 3 categorii de beneficiari: gratuitate, contribuţie partială de 30% din venit şi cei care beneficiază de gratuitate 90 de zile pe an. Cele trei categorii de beneficiari sunt evidenţiaţi în tabele nominale care se bifează zilnic la ridicarea hranei. Evidenţa dinamicii numărului de beneficiari se transmite serviciului de contabilitate, administratorului precum şi conducerii instituţiei.

Pregatirea si servirea hranei este asigurata de catre o echipa formata din bucatari calificati, magaziner, administrator si muncitori necalificati care asigura, conform legii:

Pranzul si cina pentru beneficiarii institutiei conform legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social si

Micul dejun, pranzul si cina pentru beneficiarii centrului social de urgenta pentru persoane fara adapost (din centrul de urgenta si centrul rezidential).

Meniul este realizat saptamanal, cuprinzand toate zilele saptamanii, de catre o echipa formata din administrator, bucatar, magaziner si medic in vederea asigurarii unui meniu diversificat si corespunzator din punct de vedere caloric. Valoarea zilnica a meniului este, conform legii, de 12,00 lei/zi/beneficiar in baza legii nr.208/1997 si de 16,60 lei/zi/beneficiarii din categoria persoanelor fara adapost.

Beneficiarii Legii 208/1997 isi ridica hrana calda zilnic, de luni pana vineri, intre orele 11-13 vara (12-14 iarna) de la sediul institutiei, str. Telegrafului nr.8. In ziua de vineri se ridica hrana calda si pentru ziua de sambata si hrana rece pentru duminica.

Persoanele fara adapost cazate in institutie beneficiaza de hrana calda zilnic, servirea meselor facandu-se astfel:

-Mic dejun: orele 7.00 – 8.00

-Pranz: orele 13.00 – 14.00

-Cina: orele 18.30 -19.30

Alimentele sunt achizitionate prin procedura cerere de oferte sau prin achizitie directa in conformitate cu ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Produsele sunt comandate, in baza contractelor incheiate, saptamanal si zilnic pentru a se asigura produse proaspete si corespunzatoare din punct de vedere al calitatii.

Capacitatea maxima a cantinei este de 800 de beneficiari, din care minim 50 sunt persoane fara adapost.