Centrul Social

OBIECTIVE GENERALE

Realizarea la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiei publice, stabilite în concordanţă cu propria misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă

Utilizarea cu eficienţă crescută a resurselor disponibile

Respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii

Asigurarea satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor cetăţenilor prin furnizarea de servicii conforme, de calitate, cu respectarea prevederilor şi reglementărilor legale în vigoare

Protejarea fondurilor si patrimoniul Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină SocialăTimişoara împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

Acordarea de servicii sociale de calitate acordate persoanelor aflate în dificultaten din punct de vedere social, economic şi medical, inclusiv personalor fără adăpost şi prepararea şi distribuirea hranei persoanelor defavorizate în condiţiile legii